Skip to content
Innsikt Nevropsykologisk Fagkompetanse logo | om oss | wisc-v

innsikt

Nevropsykologisk institutt
våre tjenester

Foredrag

Ta kontakt ved ønske om foredragsvirksomhet.

Veiledning

Vi tilbyr veiledning til ulike yrkesgrupper og instanser innen evidensbasert nevropsykologisk praksis.

kurs

Vi tilbyr innsikt i fagkunnskap gjennom kursvirksomhet.

vår visjon

Vår visjon er å bidra med psykologisk innsikt til samfunnet på en lettfattelig måte.

kurs i intelligenstesting
Oslo 2.-3. februar 2023

Påmelding er stengt

ventelisteregistrering til neste kurs

Neste kurs planlegges tentativt høsten 2023. Vi kan ikke garantere kursplass fra ventelisten, men registrering her vil gi mulighet for påmelding før annonsering starter.

Innsikt Nevropsykologisk Fagkompetanse logo | om oss | wisc-v

Våre psykologer

Einar og Martin arbeider med forholdet mellom hjernen og menneskers adferd. Nemlig nevropsykologi. Denne kunnskapen er viktig, men ofte vanskelig å kommunisere på en forståelig måte. Derfor arbeider vi for å gjøre kunnskapen mest mulig lett tilgjengelig, for folk flest, pasienter og kollegaer.

medlemmer av