HjemKurs

kommende kurs

Her ser du en oversikt over planlagte kurs. Endringer kan forekomme.

Klikk på kurset for mer informasjon.

Innsikt Nevropsykologisk Fagkompetanse logo | om oss | wisc-v

Innsikt

Nevropsykologisk fagkompetanse

WISC kurs august 2020

Påmelding er avsluttet

WISC kurs januar 2021

Påmelding kommer...

WISC kurs august 2021

Påmelding kommer...

WISC kurs januar 2022

Påmelding kommer...

sett meg på venteliste

for fulle eller kommende kurs

Innsikt Nevropsykologisk Fagkompetanse logo | om oss | wisc-v

Mer informasjon

Hva er wisc-V?

WISC-V testen ble publisert i USA i 2014. Etterhvert kom den til Norge i 2017. Testen måler intellektuelle evner hos barn og ungdom. Det vil si barn mellom 6 år og 16 år og 11 måneder. Vårt kurs tar for seg alle aldrene.

Testen består av 15 deler. Tiden det tar å gjennomføre den er beregnet til 45 – 80 minutter. Dette avhenger av barnets alder og antall deler man gjennomfører. Ut fra deltestene kan man regne ut barnets IQ. Videre kan man beregne 5 primære og 5 sekundære indekser. 

wisc-v materiell. For tolkningskurs i Oslo.

 I våre kurs tar vi for oss indeksene som beskrives nedenfor. Men vi fokuserer mest på å gi deg nyttige verktøy til din hverdag. Derfor ønsker vi å gjøre tolkningsprosessen enkel for deg. Vi viser deg også noe av den teoretiske bakgrunnen for testen. Samtidig foreleser vi om de vanskelige temaene som hvordan språk, kultur og tilretteleggingsbehov påvirker.

Om indeksene
 Primære indekser

Verbal forståelsesindeks måler evnen til begrepsdannelse, verbal resonnering og ervervet kunnskap.

Visuospatial indeks måler evnen til visuospatial bearbeiding, analyse av forholdet mellom helhet og deler samt visuomotoriske ferdigheter.

Flytende resonneringsindeks måler flytende intelligens, det vil si evnen til å tenke logisk og abstrakt ut fra ikke-verbale problemløsningsoppgaver.

Arbeidshukommelsesindeks måler evnen til oppmerksomhet, konsentrasjon samt både visuell og auditiv arbeidshukommelse når det gjelder enkel og ukomplisert informasjon.

Prosesseringshastighetsindeks måler evnen til automatisert prosesseringshastighet, oppmerksomhet og kognitiv fleksibilitet samt perseptuell hurtighet når det gjelder enkel og ukomplisert informasjon.

 

Sekundære indekser

Mengderesonneringsindeks måler evnen til å forstå kvantitative begrep, abstrakt resonnering og arbeidshukommelse.

Auditiv arbeidshukommelsesindeks måler omfang av hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon.

Nonverbal indeks måler problemløsning og prosesseringshastighet ved oppgaver som presenteres ikke-verbalt.

Grunnleggende evneindeks gir, på samme måte som FSIQ, et mål på generelt kognitivt funksjonsnivå, men er mindre påvirket av arbeidshukommelse og prosesseringshastighet.

Basal prosesseringsindeks måle evnen til informasjons bearbeiding og arbeidshukommelseskapasitet basert på enkel og ukomplisert informasjon.