Skip to content

kurs i intelligenstesting
Oslo
Nic waals institutt 29.-30. august 2024

Innsikt Nevropsykologisk Fagkompetanse logo | om oss | wisc-v

Kursinformasjon

Kurs i intelligenstesting for psykologer og pedagoger som allerede er kjent med Weschlerbatteriene (WPPSI-IV, WISC-V eller WAIS-IV). Dette er et avansert tolkningskurs. Vi bygger videre på sertifiseringskursene som tilbys av universitetene, og tar ikke for oss administrering og rapportering.  

Kurset passer i hovedsak for psykologer og pedagoger i spesialisthelsetjenesten eller tilsvarende og PP-tjenester, som har erfaring med intelligenstesting. Vi fraråder å delta på kurs uten adekvat kjennskap til minst ett av testbatteriene.

Kurset bygger på klinikknær erfaring fra psykisk helsevern, somatikk og habilitering, og vil inneholde faglig oppdatert kunnskap om intelligenstesting.

Kurs godkjent som 11 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister NPF

Pris 7800 kroner

Tidligere kursevalueringer

Alle deltakere bes om å gjøre en anonym helhetsvurdering av kurset på en skala fra 0-100, hvor 0 er svært dårlig og 100 er svært godt kurs. 

Av 87 innleverte vurderinger, skårer vi gjennomsnitt 93 av 100:

9.3/10

steg-for-steg tolkning

Du får inngående kunnskap om det teoretiske grunnlaget for evnetesten. Vi går gjennom metoder for å tolke resultatene på en klinikknær og presis måte.

De vanskelige temaene

Vi underviser om de klinikknære temaene som ofte gjør tolkningen av intelligenstester mer utfordrende, blant annet:
- Tilrettelegging av utredning
- Arvbarhet og miljø
- Minoritetsspråklig utredning
- Hypotesetesting med intelligensbatterier
- Kliniske grupper

avansert tolkning

Vi skiller oss ut ved at vi har klinikknær og bred testkompetanse. Derfor tar vi deg steget videre forbi manualen i din praksis som testadministrator. På kursene våre vil du få innovativ tolkningsstøtte for din kliniske hverdag.

Tilgang til ressursbibliotek

Etter vårt kurs vil du få 6 mnd tilgang til et nedlastbart ressursbibliotek. Her vil du finne nyttige ressurser du kan bruke for tolkningstøtte i din testpraksis.

Praktisk informasjon

Nic Waals Institutt stiller med nyoppussede og moderne kurslokaler.

Lunsj fra Nic Waals Insitutt sin kantine er inkludert. Kaffe og te er tilgjengelig hele dagen. Det vil også bli pauseserveringer av snack/frukt og kake.

Nic Waals Institutt ligger kun 20 minutter med buss fra Oslo S (med buss 34 Tåsen). Nærmeste busstopp er Tåsen Allé. Bruk gjerne ruter reiseplanlegger.

29. august kl. 09:00 – 15:30 (registrering fra 08:45)

30. august kl. 09:00 – 15:30

7800 kroner, inkludert kost og kursmateriale.

Kommentarer fra kursdeltakere

Her ser du alle anonyme skriftlige kommentarer fra våre kursdeltakere:

“Det mest matnyttige og klinikknære kurset innen nevropsykologi jeg har hatt”

“Nyttig dypdykk i intelligenstesting”

“Engasjerende, samtidig som det ga god påfyll på teori. Svært klinisk relevant, og medfølger en umiddelbar bedring av min testpraksis i hverdagen som psykolog”

“Svært nyttig for klinisk praksis og forståelse av hvorfor vi bruker intelligensbatteriene” 

“Svært nyttig og praksisnært kurs som øker forståelsen. Anbefales!”

“Godt egnet kurs både for de med mye, og for de med ikke fullt så mye erfaring”

“Kurset gir en grunndig innføring i det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for Wechslerbatteriene, samtidig som det oppleves som meget klinikknært og relevant for daglig arbeid i klinikk”

“Svært høyt faglig nivå, god formidling og gode vitser”

Kurslokaler

Spørsmål til kurset?