Skip to content

kurs i intelligenstesting
Oslo 23.-24. november 2023

Innsikt Nevropsykologisk Fagkompetanse logo | om oss | wisc-v

Kursinformasjon

WISC kurs for psykologer og pedagoger som allerede er kjent med WISC-V. Kurset er også relevant for de andre Weschlerbatteriene som WPPSI-IV og WAIS-IV. Dette er et avansert tolkningskurs. Vi bygger videre på sertifiseringskursene som tilbys av univeristetene, og tar ikke for oss administrering og rapportering.  

Kurset passer i hovedsak for psykologer og pedagoger i spesialisthelsetjenesten eller tilsvarende, som har erfaring med intelligenstesting. Vi fraråder å delta på kurs uten adekvat kjennskap til minst et av testbatteriene.

Kurset bygger på klinikknær erfaring fra psykisk helsevern og habilitering, og vil inneholde faglig oppdatert kunnskap om intelligenstesting.

Kurs godkjent som 11 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister NPF

Pris 7800 kroner

steg-for-steg tolkning

Du får inngående kunnskap om det teoretisk grunnlaget for evnetesten. Vi går gjennom metoder for å tolke resultatene på en klinikknær og presis måte.

De vanskelige temaene

Vi underviser om de klinikknære temaene som ofte gjør tolkningen av intelligens mer utfordrende, blant annet:
- Tilretteleggelse av utredning
- Arvbarhet og miljø
- Minoritetsspråklig utredning
- Hypotesetesting med intelligensbatterier
- Kliniske grupper

avansert tolkning

Vi skiller oss ut ved at vi har klinikknær og bred kompetanse. Derfor tar vi deg steget videre forbi manualen, i din praksis som testadministrator. På kursene våre vil du få innovativ tolkningsstøtte for din kliniske hverdag.

Praktisk informasjon

Nic Waals Institutt stiller med nyoppussede og moderne kurslokaler.

Lunsj fra Nic Waals Insitutt sin kantine er inkludert. Kaffe og te er tilgjengelig hele dagen. Det vil også bli pauseserveringer av snack/frukt. 

Nic Waals Institutt ligger kun 20 minutter med buss fra Oslo S (med buss 34 Tåsen). Nærmeste busstopp er Tåsen Allé. Bruk gjerne ruter reiseplanlegger.

23. november kl. 08:45 – 15:00

24. november kl. 08:45 – 15:00

7800 kroner, inkludert kost og kursmateriale.

Tidligere kursevaluering

Alle deltakere bes om å gjøre en anonym helhetsvurdering av kurset på en skala fra 0-100, hvor 0 er svært dårlig og 100 er svært godt kurs. Av 43 innleverte vurderinger totalt så langt, skårer vi gjennomsnittlig 96 av 100:

9.6/10

Spørsmål til kurset?